"Kirándulás gasztronómiába"

Tisztelegve utcánk névadója előtt, kávéházunkat Mária Dorottya (1797-1855) főhercegnőről neveztük el, akit az utolsó nádor hitveseként a magyarok felejthetetlen jótevőjének tekintünk.

Férje, József nádor, aki "Habsburnak született és magyarnak halt meg", nagy rokonszenvvel viseltetett a magyarok iránt, csak úgy, mint felesége Mária Dorottya, aki a Habsburg-ház nőtagjai közül elsőnek szólt magyar nyelven az országgyűlésben. Buzgó evangélikusként részvett a Lutheránus közösség életében, felkarolva az egyházi intézményeket, valamint több alapítványt hozott létre új templom építésére. Ezen kívül számos jótékonysági szervezet alapítása fűződik nevéhez. Férje halála után bécsi száműzetésbe kényszerítik, utolsó éveit kényszer tartózkodási helyén tölti haláláig.

Mária Dorottya főhercegnőt, elhunyt férje mellé a budavári Királyi Palotában, a nádori kriptában helyezték örök nyugalomra.

Dorottya Café Dorottya Café Dorottya Café